Sent-Lusiya - iqtisodiyot

Sent-Lusiya - iqtisodiyot

Bizning to'rtta investitsion platformamiz yaxshi biznes uchun yaxshi iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi. Turizm yalpi ichki mahsulotning 65 foizini tashkil qiladi va eng yuqori valyuta ishlab chiqaruvchisi sifatida belgilangan.

Sankt-Lusiyaning ikkinchi yetakchi tarmog'i qishloq xo'jaligi.

Sankt-Lusiya 15 yilda 2017% qo'shilgan qiymat solig'ini amalga oshirdi va bu uni Sharqiy Karib havzasidagi oxirgi mamlakatga aylantirdi. 2017 yil fevral oyida Sankt-Lusiya qo'shilgan qiymat solig'ini 12.5% gacha kamaytirdi.